Algemene informatie

Client informatie swiss depositogarantiestelsel

Zijn mijn deposito's beschermd door het depositogarantiestelsel? Ja, zoals elke bank en elke effectenfirma in Zwitserland, is F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG verplicht de zelfregulering «Overeenkomst tussen esisuisse en haar leden» te ondertekenen. Dit betekent dat de banktegoeden (zoals op een bankrekening) van klanten worden beschermd tot een maximum van CHF 100.000 per klant. Medium term notes die op naam van de client bij de uitgevende bank worden gehouden, worden ook als liquide middelen beschouwd. De bescherming van depositohouders in Zwitserland wordt verzorgd door esisuisse en het depositogarantiestelsel in Zwitserland  in detail uitgelegd op https://www.esisuisse.ch/en.