Asset Allocatie visie augustus 2022

Jan Willem Verhulst
Jan Willem Verhulst
CIO

Asset Allocatie visie augustus 2022

Bankdiensten
22 augustus 2022

Deze maand staan de volgende zaken centraal:

  • Wereldeconomie koelt verder af
  • ECB neemt grotere rentestep dan verwacht en kondigt nieuw beleidsinstrument aan
  • Rente daalt: obligatiebeleggers rekenen op lagere groei
  • Beleggingsbeleid: onderwogen (Europese) aandelen 

Na een zwakke eerste helft van het jaar hebben wereldwijd de meeste aandelen indexen in juli een krachtig herstel laten zien. De financiële markten werden opgetogen door de verwachting dat de verzwakking van de economische omstandigheden de centrale banken ertoe zou aanzetten om in 2023 de rente niet langer te verhogen, maar te verlagen. De rente daalden, wat een ruggensteun betekende voor wereldwijde aandelen, die profiteerden van een breed gedragen rally onder aanvoering van de Verenigde Staten. In juli stegen de Amerikaanse en Europese aandelen met 9,2% en 6,0%. Vorige maand waren Chinese aandelen het enige grote aandelensegment met een negatief rendement. Gesteund door dalende rentes wisten obligaties een deel van hun aanzienlijke verliezen van dit jaar goed te maken. Brent olie leed bijna dubbelcijferige procentuele verliezen omdat de angst voor een recessie groter werd dan de bezorgdheid over een krap aanbod. De olieprijzen daalde naar het laagste niveau sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. 

Uit economische gegevens die in juli bekend zijn gemaakt bleek eens te meer dat de wereldeconomie vertraagt. In de Verenigde Staten daalde het bbp in het tweede kwartaal met 0,9% j-o-j, het tweede kwartaal op rij dat het bbp daalde. De Flash Purchasing Managers' Index (PMI) onderzoeken wezen op een afname van de bedrijvigheid in zowel de Verenigde Staten als Europa. De verslechtering van de cijfers voor de dienstensector is bijzonder zorgwekkend, omdat het effect van de hogere inflatie op het consumentenvertrouwen en het beschikbare inkomen voor een fikse tegenwind begint te zorgen. De arbeidsmarkten blijven een lichtpuntje: de krappe arbeidsmarkten zorgen voor een nominale loonstijging. De reële looncomponent van de loonkostenindex daalt echter in het hoogste tempo ooit.

Niettemin blijven de consumentenbestedingen verbazingwekkend veerkrachtig, wat ten dele kan worden verklaard door de bereidheid van de consumenten om hun spaartegoeden te verminderen en zo hun koopkracht te verhogen om de gevolgen van de hogere prijzen te compenseren. Indien de vrees voor werkloosheid echter toeneemt, kunnen de huishoudens hun gedrag abrupt wijzigen en hun besparingen uit voorzorg verhogen. Een combinatie van stijgende spaarquotes en dalende reële lonen zou kunnen leiden tot een ernstiger economische vertraging. Ondanks de stijgende consumentenprijzen lijkt de Fed erin geslaagd te zijn de vrees voor inflatie op lange termijn te verminderen: de inflatieverwachtingen zijn gedaald tot 2,8% per jaar (consumentenenquête van de Universiteit van Michigan) en 2,46% per jaar (“break-even” inflatiepercentages op 10 jaar in de VS).

De Fed verhoogde de rente met 75 basispunten nadat de inflatie in juli boven verwachting was uitgekomen op 9,1% op jaarbasis. De prijsdruk in de woning- en dienstensector bleef hoog. De Fed legt de nadruk op de inflatie. De Fed zal waarschijnlijk niet erkennen dat zij voor een afweging staat tussen werkgelegenheid en inflatie, zolang er geen zeer overtuigend bewijs is dat het algemene prijsniveau is gedaald. Nu het werkloosheidscijfer tot 3,5% is gedaald, sloten de mondiale markten de eerste week van augustus af met het besef dat de centrale banken de rente waarschijnlijk agressief zullen blijven verhogen, ook al sputtert de economie.

Buiten de Verenigde Staten zijn de vooruitzichten somberder. De hoge inflatie heeft de ECB ertoe aangezet haar eerste renteverhoging met 50 basispunten in meer dan tien jaar tijd aan te kondigen, waardoor de eurozone uit de negatieve rentestand is getild. Nu de inflatie hoog oploopt, zit de ECB in een lastig parket, want de gasvoorziening blijft een punt van zorg, waardoor het vooruitzicht van een recessie aan het eind van het jaar toeneemt. Wij verwachten dat een eventuele recessie van korte duur zal zijn, aangezien de Europese regeringen hard werken om de gevolgen van de gastekorten te verzachten via diverse inkomenssteunregelingen voor de particuliere sector. Verwacht wordt dat de groei in China in de tweede helft van het jaar zal aantrekken. Met name de dreiging van toekomstige lockdowns, een verschuiving van de mondiale bestedingen van industrieproducten naar diensten en een verslechterende vastgoedsector zullen echter een blok aan het been blijven voor de Chinese bedrijvigheid.

De winstcijfers van bedrijven in het tweede kwartaal hielden goed stand, wat erop wijst dat analisten te pessimistisch waren. De winstgroeiramingen voor het derde en vierde kwartaal laten een vertraging zien, maar blijven sterk. Een groot deel van de daling van de aandelenmarkten dit jaar is te wijten aan een bijstelling van waarderingen. Hoewel waarderingen niet altijd een goede voorspeller zijn van kortetermijnresultaten, correleren ze wel met langetermijnrendementen. De huidige waarderingen van de aandelenmarkten zijn consistent met gezonde rendementen op jaarbasis van 6,5% tot 8% in de komende tien jaar.

Ook de langjarige rentes zijn dit jaar aanzienlijk gestegen, wat erop wijst dat de langetermijnvooruitzichten voor vastrentende waarden nu beter zijn dan ze het grootste deel van het tijdperk na de financiële crisis zijn geweest. Op korte termijn zullen de percepties van beleggers over economische groei, winst en inflatie de markten blijven sturen, en deze percepties kunnen snel veranderen. Het risico van een ernstigere economische recessie is toegenomen en uitdagingen zoals het veiligstellen van de Europese energievoorziening gedurende de winter moeten nog worden opgelost. De wereldwijde geopolitieke spanningen zijn toegenomen. De volatiliteit is in laatste maanden weliswaar  gezakt, toch denken wij dat de volatiliteit de rest van het jaar hoog zal blijven. Daarom blijven wij voorzichtig in ons beleggingsbeleid en handhaven wij een onderwogen positie in Europese aandelen.

In de bijlage vindt u onze Asset Allocation Update voor de maand augustus.

Download

Jan Willem Verhulst
Jan Willem Verhulst
CIO