Asset Allocatie visie november 2022

Jan Willem Verhulst
Jan Willem Verhulst
CIO

Asset Allocatie visie november 2022

Bankdiensten
21 november 2022

Deze maand staan de volgende zaken centraal:

  • Optimisme onder aandelenbeleggers voorbarig
  • Cijferseizoen geeft weinig richting voor aandelen
  • Onderweging eurozone staatsobligaties verkleind

De wereldwijde aandelenmarkten herstelden in oktober sterk van `oversold` omstandigheden en verbraken daarmee een verliesreeks van twee maanden. In de ontwikkelde markten waren de winsten breed gedragen: de MSCI All Country World Index steeg met 6%, de S&P 500 met 8% en de STOXX 600 met 6,3%. De belangrijkste uitzondering op deze positieve trend was China, waar de MSCI-index in de loop van de maand met 16,4% corrigeerde, omdat beleggers teleurgesteld waren over de uitkomst van het 20e Partijcongres. De nog strakkere greep van Xi Jinping op de macht en het gebrek aan bereidheid om het zero-Covid beleid te temperen, baarde beleggers zorgen.

Het sterke herstel van de aandelenmarkten kan verbazingwekkend lijken, gezien de bestaande tegenwind. Terwijl beleggers werden aangetrokken door opmerkingen van sommige Fed-functionarissen dat zij overwegen om de renteverhogingen te pauzeren, ondersteunen de inflatiecijfers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan niet de notie van een op handen zijnde verschuiving naar een meer “dovish” standpunt van de centrale banken. De Amerikaanse Core Consumer Price Index (CPI) steeg met 6,6% op jaarbasis en bereikte daarmee het hoogste punt in 40 jaar. Ondertussen steeg de Europese inflatie in oktober tot een record van 10,7% op jaarbasis, vooral onder invloed van de energie- en voedselprijzen. Op het moment van schrijven werden de Amerikaanse CPI-gegevens voor november gepubliceerd, waaruit bleek dat de prijzen minder snel stegen dan verwacht (Core CPI 6,3% j-o-j).

De Amerikaanse economie groeide in het derde kwartaal met 2,6% op jaarbasis en overtrof daarmee de verwachtingen van 2,4%, terwijl het bbp in Europa onverwacht met 0,8% steeg. Tekenen van een veerkrachtige economie zijn ook zichtbaar in de onverwachte toename van het aantal vacatures in de VS, met ruwweg 1,9 vacatures voor elke werkloze. Onder deze omstandigheden denken wij dat een ommezwaai van de Fed verre van zeker is. De obligatiemarkten lijken het daarmee eens te zijn: de rente bleef in oktober licht stijgen en de toekomstige markten rekenen momenteel op een piek in de Fed-funds rate van ongeveer 5% tegen mei 2024.

Dat beleggers enige opluchting kunnen vinden in een winstseizoen met de laagste winstgroei in twee jaar, is tekenend voor het negatieve sentiment waarmee de markten zijn omgeven. De algemene conclusie van dit winstseizoen was er één van opluchting en geruststelling, waarbij de bedrijfsrapporten de aanvankelijke vrees voor een dreigende "earnings cliff" wegnamen. Het beeld dat uit de winstcijfers naar voren kwam was niet geweldig, maar ook niet erbarmelijk. Wij denken echter dat de consensusverwachtingen voor 2023, die wijzen op een wereldwijde winstgroei van 5%, geen rekening lijken te houden met de mogelijke negatieve gevolgen van de krappe monetaire voorwaarden. De belangrijkste voorlopende economische indicatoren (ISM, PMI) blijven wijzen op een vertraging van de economische activiteit in zowel de verwerkende als de dienstensector. De PMI's van de vier grote lidstaten van de eurozone ondermijnen de reeds pessimistische marktverwachtingen in oktober. De productie en de orderontvangst zijn sterker gedaald dan ooit sinds het begin van de enquête 25 jaar geleden.

De economische groei en de winsten zullen hoogstwaarschijnlijk verder vertragen tot het begin van het nieuwe jaar. En de grote centrale banken zullen naar verwachting hun renteverhogingen voortzetten tot het einde van het eerste kwartaal van 2023, zij het in een trager tempo. Tegen deze achtergrond betwijfelen wij of de voorwaarden voor een duurzaam herstel van de aandelenmarkt al aanwezig zijn en blijven wij onderwogen in de beleggingscategorie. Gezien de aantrekkelijke absolute rentes en de verschuiving van de nadruk van inflatie- naar groeirisico's is de risico-rendementsverhouding van hoge kwaliteit aantrekkelijker geworden. Daarom hebben wij besloten onze blootstelling aan staatsobligaties te verhogen ten koste van contanten.

In de bijlage vindt u onze Asset Allocation Update voor de maand november.

Download

Jan Willem Verhulst
Jan Willem Verhulst
CIO