Visie op asset allocatie

Jan Willem Verhulst
Jan Willem Verhulst
CIO

Visie op asset allocatie

Beleggen
06 september 2022

Deze maand staan de volgende zaken centraal:

  • Agressieve toon centrale banken verstoort het aandelenfeestje
  • Kans op recessie neemt toe
  • Onderweging aandelen vergroot

De prestaties van de aandelenmarkten in augustus waren een verhaal van twee helften. De meeste belangrijke aandelenmarkten wereldwijd stegen in de eerste helft van augustus. Bewijzen van een daling van de Amerikaanse inflatie en een versnelling van de banengroei moedigden beleggers aan om erop te wedden dat de centrale banken binnenkort hun `havik` houding zullen moeten opgeven. De hoop op een economische "zachte landing" werd ondersteund door solide data met betrekking tot industriële productie en detailhandelsverkopen, alsook door de reële loongroei, die positief werd. De wake-up call van Fed-voorzitter J. Powell tijdens het Jackson Hole Symposium maakte echter duidelijk dat de markten de bereidheid van centrale banken om het monetaire beleid te blijven verkrappen wellicht onderschatten nu zij de geloofwaardigheid van de inflatiedoelstelling willen herwinnen. Powell stelde duidelijk dat de Fed "door moet gaan, totdat de klus geklaard is" en wiste elke dubbelzinnigheid over een afzwakking van het standpunt van de Fed. Zijn verklaring bevatte een grimmige waarschuwing dat de strijd tegen de inflatie de Amerikanen waarschijnlijk pijn zal doen in de vorm van een zwakkere economie en banenverlies. Het onderwerp werd kracht bijgezet door Isabel Schnabel, lid van de directie van de ECB, die opnieuw bevestigde dat inflatiebestrijding voor de ECB prioriteit heeft.

De marktreactie volgde onmiddellijk: de obligatie- en aandelenmarkten gingen omlaag, waardoor de hoop op een voortzetting van het in juli begonnen herstel vervloog. De verliezen waren wijdverspreid: alle belangrijke aandelenmarkten eindigden de maand negatief, behalve Japan en China. De MSCI World index verloor in augustus 4,1%. De grootste daling deed zich voor op de Europese aandelenmarkten: de MSCI Europe ex-UK daalde met 4,7%. De rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg in de loop van de maand tot 3,2%. De markten voor staatsobligaties presteerden ongelooflijk slecht in het licht van de gewijzigde renteverwachtingen. De Eurozone Government Bond Index daalde met 5,4%. Hoewel de samengestelde Amerikaanse PMI van augustus op 45 aangeeft dat het recessierisico hoog blijft, waren de economische gegevens over het algemeen iets beter dan verwacht, zoals blijkt uit de Citi Economic Surprise Index, en begon de inflatiedruk af te nemen dankzij de lagere grondstoffenprijzen. Vooral de lagere benzineprijzen waren een belangrijke factor voor de vertraging van de Amerikaanse consumentenprijsinflatie tot 8,9% op jaarbasis.

De situatie aan de aanbodzijde van grondstoffen blijft een uitdaging en brengt onzekerheid met zich mee voor de mondiale economische vooruitzichten. Deze onzekerheid is vooral groot in Europa, waar de energiecrisis acuter is geworden doordat Rusland de energiestromen blijft aanscherpen en de aardgas- en elektriciteitsprijzen naar ongekende hoogten zijn gestegen. De hoge energieprijzen eisen nu al hun tol van de economische activiteit, omdat het beschikbare inkomen van huishoudens wegsmelt en industriële gebruikers hun productie verlagen vanwege de hoge inputkosten. De producentenprijzen in Duitsland zijn in juli met 37,2% gestegen. De verwachtingscomponent van Duitslands meest prominente leading indicator, de Ifo-index, blijft dicht bij een historisch dieptepunt en was slechts twee keer in de geschiedenis slechter, in december 2008 en april 2020. Europa is erin geslaagd de gasvoorraden opnieuw op te bouwen tot ongeveer 80% van de capaciteit, wat ongeveer overeenstemt met de voorgaande jaren. Europa heeft dit kunnen bereiken door op agressieve wijze gas op te kopen op de open markt, ongeacht de prijs. Hoewel dit de gasprijzen de hoogte in heeft gejaagd, vormt dit de voorbereiding voor een mogelijke prijsdaling in 2023, iets waar de toekomstige markt nu al rekening mee houdt.

Wij verwachten een periode van consolidatie voor de aandelenmarkten omdat beleggers de komende maanden voortdurend zullen worden geconfronteerd met hun veronderstelling van een "zachte landing" scenario. Energieprijspieken, negatieve winstherzieningen, retoriek van de centrale banken en economische datapunten zullen de komende weken tot meer volatiliteit leiden. Hoewel wij menen dat de huidige waarderingen al veel van de lagere winstverwachtingen weerspiegelen, blijven wij voorzichtig in ons beleggingsbeleid, omdat de macro- en monetaire achtergrond uitdagend blijft en verdere aanpassingen kan vereisen. De markten blijven gevangen in hun "slecht nieuws is goed nieuws"- verhaal en missen een duidelijke richting. Gezien de verslechterende winstverwachtingen hebben wij besloten onze blootstelling aan Amerikaanse aandelen in augustus af te bouwen en de opbrengst te herbeleggen in Amerikaanse staatsobligaties. Over het geheel genomen blijven wij onderwogen in staatsobligaties.

In de bijlage vindt u onze Asset Allocation Update voor de maand september.

Download

Jan Willem Verhulst
Jan Willem Verhulst
CIO