Europese regelgeving - Duurzaamheid

Europese regelgeving - Duurzaamheid

19 mei 2021

Van Lanschot Kempen richt zich op behoud en opbouw van vermogen, op duurzame wijze, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waarvan we deel uitmaken. We houden ons daarbij aan de volgende uitgangspunten:

  • Een duurzame samenleving is noodzakelijk voor de realisatie van onze missie om op de lange termijn vermogen te behouden en op te bouwen.
  • Door het behoud en de opbouw van vermogen op duurzame wijze dragen we bij aan de ontwikkeling en het behoud van een dergelijke duurzame samenleving.
  • Duurzaamheid is ook relevant voor onze klanten: het vermogen dat we nu voor hen behouden of opbouwen, houdt alleen zijn echte waarde in een duurzame wereld in een duurzame toekomst.

Om deze drie redenen verankeren wij als duurzame wealth manager duurzaamheidsrisico’s en -kansen zoveel mogelijk in alles wat we doen.

Meer transparantie over duurzame beleggingen


De EU 'Taxonomie Verordening' (EU 2018/0178, Taxonomy Regulation) introduceert geharmoniseerde criteria om vast te stellen of een economische activiteit als duurzaam kan worden aangemerkt. Dit vanuit het doel om beleggers inzicht te geven in de mate waarin hun beleggingen als ecologisch duurzaam kunnen gelden. De Taxonomie Verordening treedt deels in werking op 1 januari 2022.

De EU ‘Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector’ (EU 2019/2088, SFDR; Sustainable Finance Disclosure Regulation) is bedoeld om betere transparantie te verschaffen over duurzaamheidsrisico’s, ongunstige effecten op de duurzaamheid en overige duurzaamheidsgerelateerde informatie gericht op eindcliënten van financiële intermediairs. De SFDR is in werking getreden op 10 maart 2021.

Van Lanschot Kempen, vanuit de rol van financiëlemarktdeelnemer en financieel adviseur, en de juridische entiteiten Kempen Capital Management en Van Lanschot Kempen Wealth Management vallen onder deze regelgeving.

Onze aanpak


Op de corporate website van Van Lanschot Kempen vindt u alles over onze aanpak zoals vereist op basis van de artikelen 3 tot en met 6 van de EU ‘Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector’ (EU 2019/2088, SFDR). Deze tekst wordt periodiek aangepast in overeenstemming met de zich ontwikkelende wet- en regelgeving voor de SFDR en Taxonomie Verordening.

Ga naar de website