Negatieve rente

Negatieve rente

29 december 2020

Zoals u inmiddels weet, hebben wij door het aanhoudende negatieve renteklimaat hoge kosten aan het onderbrengen van onze liquiditeiten bij de Europese Centrale Bank (ECB). Hierdoor zien wij onszelf genoodzaakt bepaalde kosten aan u door te berekenen.

Negatieve rente en uw vrijstellingsdrempel
Vanaf 1 januari introduceert Van Lanschot Zwitserland een staffel voor de berekening van negatieve rente over uw cash. De rentecondities stellen wij ieder kwartaal vast op basis van uw belegd en geleend vermogen bij Van Lanschot Zwitserland. Momenteel berekenen wij alleen negatieve rente over Euro (EUR) en Zwitserse Frank (CHF). Cash waarover u al een flat fee betaalt, of waarvoor u een getekende alternatieve tariefafspraak per 1 januari 2021 met ons heeft, zijn van deze regeling uitgesloten. In onderstaande tabel staan de rentecondities per 1 januari 2021. De rentetreden en negatieve rente gelden per rekening. Wanneer u bij ons enkel cash aanhoudt, geldt er geen vrijstellingsdrempel.

Beleggingen + Effectenkrediet
CHF

Vrijstellingsdrempel

Tarief EUR boven de vrijstellingsdrempel

Tarief CHF boven de vrijstellingsdrempel

 0 - 1’000’000 0 0,50% 1%

1’000’000 – 2’500’000

500’000

0,50%

1%

2’500'000 – 5'000’000

1’000’000

0,50%

1%

5’000'000 – 7'500’000

1’500’000

0,50%

1%

> 7’500’000

2’000’000

0,50%

1%

Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.