Negatieve rente

Negatieve rente

30 juni 2022

Zoals u weet, hebben wij door het negatieve renteklimaat hoge kosten voor het deponeren van onze liquide middelen bij de Europese Centrale Bank (ECB). Als gevolg daarvan moeten wij helaas bepaalde kosten aan u doorberekenen.

Negatieve rente en uw drempel
Per 1 januari 2021 heeft Van Lanschot Zwitserland een staffel ingevoerd voor de berekening van de negatieve rente op uw liquiditeiten. Ieder kwartaal bepalen wij de rentecondities aan de hand van uw beleggingen en leningen bij Van Lanschot Zwitserland. Wij berekenen alleen negatieve rente over euro's (EUR) en Zwitserse franken (CHF). Liquide middelen waarvoor u al een vaste vergoeding betaalt, of waarvoor u per 1 januari 2021 een getekende alternatieve vergoedingsovereenkomst met ons heeft, zijn uitgesloten van deze regeling.

Tot en met juli 2022 worden nog steeds de reguliere negatieve rentetarieven van 50bps voor EUR en 100bps voor CHF in rekening gebracht.

Per 1 augustus verlagen wij de negatieve rentetarieven met 50%. Per 1 oktober 2022 verlagen wij alle negatieve rentes verder naar 0. Dit betekent dat gedurende de maanden augustus - september 2022 een tarief van -25bps voor EUR en -50bps voor CHF van toepassing is, zoals in onderstaande tabel is aangegeven. Indien u alleen contant geld bij ons aanhoudt, is er geen vrijstellingsdrempel.

Beleggingen + Effectenkrediet
CHF

Vrijstellingsdrempel

Tarief EUR boven de vrijstellingsdrempel

Tarief CHF boven de vrijstellingsdrempel

 0 - 1’000’000 0 0,25% 0.5%

1’000’000 – 2’500’000

500’000

0,25%

0.5%

2’500'000 – 5'000’000

1’000’000

0,25%

0.5%

5’000'000 – 7'500’000

1’500’000

0,25%

0.5%

> 7’500’000

2’000’000

0,25%

0.5%

Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.